Diagnosticul filosofului Alexander Dughin pus lumii contemporane

Diagnosticul filosofului Alexander Dughin pus lumii contemporane

O lume multipolară este, în primul rând, o filozofie. Se bazează pe o critică a universalismului occidental.

Occidentul s-a identificat cu umanitatea într-o manieră rasistă, imperialistă. Cândva, Marea Britanie a declarat toate mările și oceanele lumii proprietatea sa. Civilizația occidentală a declarat întreaga umanitate drept proprietatea sa, în primul rând, conștiința sa. Așa s-a dezvoltat o lume unipolară. Are un singur set de valori – cele occidentale. Există un singur sistem politic - democrația liberală. Există un singur model economic - capitalismul neoliberal. Există o singură cultură - cultura postmodernă. Există o singură idee despre gen și familie - LGBT. Există o singură versiune de dezvoltare - perfecțiunea tehnică până la post-umanism și deplasarea completă a umanității de către AI și cyborgi. O lume unipolară, conform susținătorilor ei, este un „triumf al istoriei lumii”, o victorie totală a timpurilor moderne occidentale, a liberalismului, care a devenit singura și incontestabila ideologie a întregii omeniri.

Multipolaritatea este o filozofie alternativă. Se bazează pe o obiecție fundamentală: Occidentul nu este întreaga umanitate, ci doar o parte din ea, regiunea sa, o provincie a sa. Aceasta nu este o civilizație la singular, ci una dintre civilizații. Și astăzi există cel puțin șapte astfel de civilizații, de unde cel mai important concept al teoriei multipolare: heptarhia. Unele civilizații au fost deja unite în uriașe State continentale, State-Lumi, State-Civilizații sau wénmíng guójiā (în chineză). Alții nu au făcut-o încă.

Occidentul colectiv, țările NATO și vasalii SUA sunt doar unul dintre poli. Mai sunt încă trei: Rusia-Eurasia, China Mare (Zhōngguó sau Tiānxià) și India Mare. Toate sunt state-civilizații, adică ceva mai mult decât țări obișnuite. Și încă trei spații mari, integrate în diferite grade: lumea islamică, ferm unită de religie, dar încă divizată politic; Africa transsahariana neagră și • Oikcumena din America Latină. Toate cele șapte civilizații au profiluri religioase complet diferite, sisteme diferite de valori tradiționale, vectori diferiți de dezvoltare, identități culturale diferite.

Și civilizația occidentală, în ciuda pretențiilor sale, este doar una dintre ele. Arogantă, agresivă, înșelătoare, prădătoare și periculoasă. Cu toate acestea, pretențiile sale de universalism sunt nefondate, iar dominația sa se bazează pe standarde duble. Multipolaritatea se opune nu Occidentului, ci tocmai pretențiilor Occidentului de unicitate și universalitate. Cunoaștem aceste afirmații din prima mână. Ele pătrund în toate sistemele culturii, științei și educației noastre. Occidentul a pătruns în societățile noastre cu ideologia sa toxică, a atras și a sedus elitele, a adus societatea noastră sub controlul său informațional și a încercat să ne conducă tineretul cât mai departe de credință și tradiție.

Dar era unei singure hegemonii, accea a Occidentului, s-a încheiat. I s-a pus capăt prin poziția Rusiei și a președintelui Vladimir Putin, când a refuzat să ne sacrificăm suveranitatea și am intrat într-o luptă mortală cu Occidentul în Ucraina. Luptăm în Ucraina nu cu ucraineni, ci cu o lume unipolară. Și inevitabila noastră victorie va fi nu numai a noastră, ci a întregii umanități, care va vedea direct că puterea Occidentului nu este absolută, că ea și politica sa de neo-colonialism și de-suveranizare pot fi supuse un „nu” decisiv.

Rusia este unul dintre polii unei lumi multipolare. Aceasta nu este o întoarcere la vechiul model bipolar. Acesta este începutul unei arhitecturi mondiale complet noi. Creșterea rapidă a economiei chineze și întărirea suveranității chineze, în special sub conducerea lui Xi Jiangping, a transformat China într-un alt pol complet independent . Și văzând asta Occidentul, reprezentat de elita globalistă a Statelor Unite, i-a declarat imediat război comercial.

Lumea islamică a provocat Occidentul în primul rând în sfera religioasă și culturală. Valorile occidentale care cer în mod deschis distrugerea tradițiilor, familiei, genului, culturii, religiei sunt incompatibile cu fundamentele islamului. Fiecare dintre cei aproape 2 miliarde de musulmani înțelege acest lucru astăzi. Și astăzi lumea islamică are propriul său război cu Occidentul globalist în Palestina, în Orientul Mijlociu, unde genocidul rușinos al poporului palestinian este în plină desfășurare cu aprobarea totală a Occidentului.

India este un alt pol. Astăzi, sub conducerea lui Narendra Modi, aceasta este o întreagă civilizație care se întoarce la rădăcinile ei vedice, la tradiția ei străveche, la fundamentele ei. Nu mai este o colonie culturală și economică a Occidentului, ci un gigant global în ascensiune. Africa și America Latină urmează în mod consecvent și metodic, deși nu fără probleme, aceeași cale.

Mișcarea panafricană pregătește calea pentru o integrare africană unită și cuprinzătoare, liberă de controlul neo-colonial. Aceasta este o nouă teorie, o nouă practică, care a absorbit cele mai bune aspecte ale etapelor anterioare ale luptei de eliberare, dar se bazează pe o altă filozofie, unde religia, spiritul și valorile tradiționale joacă rolul cel mai important.

America Latină își continuă, de asemenea, calea luptei anticoloniale. Și aici popoarele caută noi căi de consolidare și unitate, depășind parțial modelele învechite care împărțeau pe toți în dreapta și stânga. În multe țări din America Latină, susținătorii valorilor tradiționale, religiei, familiei se unesc cu cei care susțin dreptatea socială sub steagul unei lupte comune, împotriva neo-colonialismului Occidentului colectiv și a culturii sale pervertite anti-umane.

Lumea multipolară de astăzi nu este o utopie și nu este doar un proiect teoretic. Șase civilizații din șapte (din heptarhia planetară) s-au unit într-un nou bloc, în BRICS. Există reprezentanți ai fiecăruia dintre ei. Avem de-a face cu instituţionalizarea multipolarităţii. Marea Umanitate se unește, se înțelege, începe să-și armonizeze tradițiile și orientările, sistemele sale de valori tradiționale și interesele sale.

Numai Occidentul colectiv, încercând să-și mențină hegemonia cu orice preț, refuză categoric să fie inclus în acest inevitabil proces multipolar. Îl confruntă. Occidentul colectiv reprezintă intriga și provoacă conflicte. Efectuează intervenții. Încearcă să sugrume toate buzunarele de independență cu sancțiuni și presiuni directe. Și dacă nu funcționează, atunci intră în confruntare militară directă, ca în Ucraina, în Gaza, și azi-mâine în Oceanul Pacific.

Cu toate acestea, Occidentul nu este monolitic. Sunt două „Occidente” : Occidentul globalist al elitelor liberale și Occidentul tradițional – Occidentul popoarelor și societăților. Însuși Occidentul tradițional suferă de atotputernicia globaliștilor pervertiți și încearcă, acolo unde poate, să ridice o revoltă. Popoarele din Occident nu sunt dusmanii unei lumi multipolare. Sunt victime în primul rând. Și așa cum arată interviul președintelui nostru cu politicianul conservator și jurnalistul Tucker Carlson, există mult mai multe în comun între Rusia și anti-globaliștii americani decât pare.

Prin urmare, adevărata victorie a multipolarității nu va fi înfrângerea Occidentului colectiv, ci mântuirea lui, întoarcerea lui la valorile proprii, occidentale-tradiționale (și nu pervertite), la cultura sa (și nu la cultura anulată), la rădăcinile sale clasice greco-romane, creștine. Cred că popoarele Occidentului prezent, eliberate de jugul globalist, se vor alătura cândva în viitor și Marii Umanități, devenind un pol respectabil al unei lumi multipolare. A înceta de a mai fi hegemon nu este numai în interesul tuturor civilizațiilor non-occidentale, ci și în interesul Occidentului însuși.

Salutăm toți participanții la forumul nostru. Ne-am adunat aici pentru a crea viitorul, pentru a înțelege prezentul și pentru a salva trecutul nostru glorios, asigurând continuitatea culturii. Atât de diferit, special, unic, original, suveran. Umanitatea suntem noi!

Sursa: https://katehon.com/ru/article/mnogopolyarnoe-chelovechestvo

Citește și: